"The Fight for Moscow" Full Movie
error

A plugin is needed to display this video.

Install plugin...

Title : The Fight for Moscow

Genre : Drama, War

Cast : Yakov Tripolsky (Iosif Vissarionovich Stalin), Mikhail Ulyanov (Georgy Konstantinovich Zhukov), Bruno Frejndlikh (Boris Mikhailovitch Shaposhnikov), Lev Prygunov (Lev Mikhailovich Dovator), Juozas Budraitis (Richard Sorge), Nikolay Zasukhin (Vyacheslav Mikhailovich Molotov), Vladimir Troshin (Kliment Yefremovich Voroshilov), Gennadi Sajfulin (Dmitry Danilovich Lelyushenko), Konstantin Stepankov (Ivan Vasilyevich Panfilov), Andrey Martynov (командир москвичей-ополченцев)

Movie Plot : A historic movie telling the story about a battle of Moscow during WWII.

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy